Header image for Vitalis 2021
Profile image for Hur långt har vi kommit – uppföljning av Vision e-hälsa 2025

Hur långt har vi kommit – uppföljning av Vision e-hälsa 2025

Lecturer: Gustaf Hedström

För första gången har E-hälsomyndigheten ansvarat för uppföljning av Vision e-hälsa 2025. Som grund användes det indikatorbaserade ramverk som myndigheten varit med och utvecklat. En arbetsgrupp med representanter för E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera har tagit fram en uppföljningsrapport avseende 2020 års data. Här presenteras resultatet av arbetet samt utmaningar och framtida metodutveckling diskuteras.

Language

Svenska

Topic

Quality and knowledge management

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Benefits/effects, Welfare development,, Management, Follow-up/Report of current status,, Government information

Lecturers

Profile image for Gustaf Hedström

Gustaf Hedström Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Utredare på E-hälsomyndigheten med lång erfarenhet av it i sjukvården och e-hälsa. Åke har erfarenhet av e-hälsa sedan 1987, många år inom industrin med utveckling och markandaföring av journalsystem och kommunikationslösningar. Har under flera år arbetat i det offentliga på SKR och Region Uppsala som utredare och projektledare. Har även varit delaktig i statliga utredningar.