Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Övervakning av urinblåsescanner och snabb behandling för urinretention och övertänjd urinblåsa

Övervakning av urinblåsescanner och snabb behandling för urinretention och övertänjd urinblåsa

Föreläsare: Kyoko Jansson, Mohammed El Shobaki

Nu på Vinnovas projekt med RISE utvecklar vi diskret inkontinenslarm som notifierar brukaren om behov av toalettbesök. Vi gör förstudier tillsammans med sjukhus och vård vilka signal, hur och när kan apparaten skickar signal, system krav och m.m. 

Personer med olika typer av besvär med urininkontinens får en ökad social trygghet och kan röra sig friare och mer obehindrat i sin vardag. 

Produkten mäter vätskemängd i urinblåsan kontinuerligt med en ny och innovativ metod. Jämfört med andra produkter på marknaden är vår metod enklare och mer kostnadseffektiv att tillverka, utan att den gör avkall på tillförlitlighet. Metoden bygger på en relativt enkel elektronisk konstruktion i kombination med smart mjukvara som beräknar och kompenserar för olika förhållanden hos individer. Sensorerna för elektroniken är möjliga att integrera i textilier, vilket bådar för en diskret och bekvämare användning. Batteriet håller i flera år.

När inställd nivå i urinblåsan är uppnådd notifieras användaren, vårdgivare och personliga assistenter antingen med hjälp av en mikrovibrator (piezoaktuator) som sitter nära huden, eller via en mobilenhet (smart telefon) som är trådlöst ihopkopplad till enheten. I ett större användningsområde, som t ex på ett äldreboende eller demensboende, ansluts flera enheter till ett centralt datorsystem som påkallar vårdpersonals uppmärksamhet. Samt hos sjukvården (hemsjukvård och på sjukhuset) behöver de ta tillsyn på urinstämma för att behandla snabbt.

Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Kyoko Jansson

Kyoko Jansson Föreläsare

CEO
Innovation Partners AB (Noui)

MSc. Informatik, inventer om metoden baserad IEEE802.15.6 kapacitans koppling teknik

Mohammed El Shobaki Föreläsare

CEO, CTO
BiDirection Consulting AB

CTO och expert på digital elektronik och mjukvara utveckling och algorithm Pl.Lic. Data Vetentskap.