Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Patientens rätt till kvalitetsdata för jämförelse

Patientens rätt till kvalitetsdata för jämförelse

Föreläsare: Martin Ingvar

Spår: Nära vård

The seminar will discuss the introduction of transdiagnostic outcomes measures that have been developed in order to make it possible to handle data also in multimorbidity. The measurments are guided by machine readable sampling plans and standardised reporting formats (FHIR observations) for benchmarking healthcare on the basis och patient outcomes data. The data are used as to compare quality at the care system level.

Språk

English

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Test/validering

Föreläsare

Profilbild för Martin Ingvar

Martin Ingvar Föreläsare

Professor
Karolinska Institutet

Forskare inom kunskapsutbyte mellan vårdens aktörer baserat på informatik, data teori och kognitionsvetenskap.