Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Individanpassad Digital Hälsa

Individanpassad Digital Hälsa

Föreläsare: Mikael Mattsson

Spår: Nära vård

I kölvattnet av COVID-19-pandemin har vårdflöden och regelverk förändrats, och dessutom har situationen förstärkt och tydliggjort hälsosamma vs ohälsosamma beteenden, till exempel förändrade vanor för fysisk aktivitet, kost, alkholintag, och stresshantering. Tillsammans har dessa strömningar möjliggjort och tydliggjort möjligheter och behov av individanpassad digital hälsovård som effektivt kan bedrivas på distans. Idén är inte ny men viruspandemins effekter i kombination med stora landvinningar inom teknologi och data vetenskap har inneburit helt nya möjligheter.
För att på allvar kunna implementera individanpassad preventivt hälsoarbete krävs insatser och samverkan över flera steg. Det behövs ett tankesätt som tar hänsyn till samtliga aspekter; teknik som möjliggör mätning, kontroll, och rapportering; beräkningsmodeller och algoritmer som baserar rekommendationerna på en kombination av evidensbaserad vetenskap och individspecifika reaktionsmönster; samt metoder för motivations- och beteendeförändring.
Seminariet syftar till att belysa dessa steg, och presentera lyckade och mindre lyckade exempel.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Mikael Mattsson

Mikael Mattsson Föreläsare

PhD, Expert Digital Hälsa
RISE & SVEXA

https://www.ri.se/sv/person/mikael-mattsson