Header image for Vitalis 2021
Profile image for Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten Passed

Wednesday May 19, 2021 15:25 - 15:50 3. Live

Moderator: Isabella Scandurra
Panelists: Björn Ekman, Gunnar Klein, Nasim Farrokhnia

Track: Nationella forskarnätverket för digital vård

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Svenska forskarnätverket för digital vård avslutar sin session med en panel med titeln: Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Här försöker vi utifrån olika perspektiv knyta ihop säcken av kunskap från sessionens alla föredrag, och framförallt sia om framtiden för (forskning kring) Digitala vårdmöten. 

- Hur ska digital vård bli en kostnadseffektiv och ändamålsenlig del av svensk vård? Vilken forskning behövs för att stärka evidensen och säkra "den goda vården"?


Panelen består av:

Nasim Farrokhnia är Sverigechef på Mindler (psykologapp) och har lång erfarenhet som forskningschef på KRY. Hon är även forskande läkare, anknuten till Karolinska institutet/SÖS. Här i panelen har hon fokus på medicinsk kvalitet.

Gunnar Klein deltar i panelen i egenskap av läkare/vårdpersonal, eftersom han arbetar deltid som "nätläkare", dvs möter patienter på distans inom allmänpraktiken/primärvården. Han är även professor i Hälsoinformatik vid Örebro Universitet.

Björn Ekman är forskare vid Lunds universitet vid institutionen för kliniska vetenskaper, i Malmö (IKVM). Här i panelen har han systemperspektivet vad gäller samhällsnytta i stort.  

Isabella Scandurra modererar panelen. I egenskap av patient med kronisk cancerdiagnos har hon även patientens perspektiv i paneldiskussionen. Hon forskar i hälsoinformatik vid Örebro universitet.


Läs mer om forskarnätverket på http://digitalcareresearch.se


Language

Svenska

Topic

Remote Health Care

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Apps, Patient safety, Information security, Usability

Lecturers

Profile image for Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Moderator

Forskare i hälsoinformatik
Örebro Universitet

Isabella Scandurra, modererar panelen. I egenskap av patient med kronisk cancerdiagnos har hon även patientens perspektiv i paneldiskussionen.

Björn Ekman Panelist

Lunds universitet

Björn Ekman är forskare vid Lunds universitet vid institutionen Socialmedicin och global hälsa. Här i panelen har han perspektivet kring samhällsnytta.

Profile image for Gunnar Klein

Gunnar Klein Panelist

Professor, leg läkare
Örebro universitet

Deltar i panelen i egenskap av läkare som arbetar deltid som "nätläkare", dvs möter patienter på distans inom allmänpraktiken. Professor i Hälsoinformatik vid Örebro Universitet.

Nasim Farrokhnia Panelist

eHälsoläkarföreningen

Nasim Farrokhnia är Sverigchef på Mindler (psykologapp) och har lång erfarenhet som FoU ansvarig på KRY. Hon är även forskande läkare, anknuten till Karolinska institutet/SÖS. Här i panelen har hon ledarskapsperspektivet.