Header image for Vitalis 2021
Profile image for Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment?

Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment? Passed

Wednesday May 19, 2021 14:25 - 14:40 3. Live

Lecturer: Evalill Nilsson

Track: Nationella forskarnätverket för digital vård

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 


Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner. 


Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Sessionens sammanställning presenteras idag digitalt, med möjlighet till interaktion över skärmen - vi vill ju gärna leva som vi lär! 


Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se


Language

Svenska

Topic

Remote Health Care

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers

Keyword

Actual examples (good/bad)

Lecturers

Profile image for Evalill Nilsson

Evalill Nilsson Lecturer

verksamhetsledare eHälsoinstitutet
Linnéuniversitetet Kalmar Växjö

Evalill Nilsson är lektor och verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar-Växjö