Header image for Vitalis 2021
Profile image for Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten? Passed

Wednesday May 19, 2021 15:10 - 15:25 3. Live

Lecturer: Björn Ekman

Track: Nationella forskarnätverket för digital vård

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 


Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner. 


Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Sessionens sammanställning presenteras idag digitalt, med möjlighet till interaktion över skärmen - vi vill ju gärna leva som vi lär! 


Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se


Language

Svenska

Topic

Remote Health Care

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Researchers, Students

Keyword

Actual examples (good/bad), Benefits/effects

Lecturers

Björn Ekman Lecturer

Lunds universitet

Forskare vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet