Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Bryt utanförskapet för personer med hörselnedsättning med tillgänglig telefoni och tillgängliga digitala möten

Bryt utanförskapet för personer med hörselnedsättning med tillgänglig telefoni och tillgängliga digitala möten

Föreläsare: Fredrik Forsberg

Spår: Digital tillgänglighet

Personer med hörselnedsättning har idag sämre möjligheter till vård, samhällsservice, arbete och socialt utbyte på grund av att distanskommunikation inte är anpassad för dem. Det är en icke försumbar grupp med tanke på att 2 miljoner svenskar har någon form av hörselnedsättning och att ca 10% av dessa har behov av kommunikationshjälpmedel utöver hörapparater. Gruppen ökar i takt med att antalet äldre blir fler. I många år har dock utveckling drivits inom området e-kommunikation och hjälpmedel för hörselskadade, döva och dövblinda. Utvecklingen har kommit så långt att lösningarna som finns på helt vanlig telefoni nu är bra för alla. Det har också tagits fram standarder, direktiv och policys som kan vara till stöd för de som vill kvalitetssäkra sin kommunikation med avseende på delaktighet och nåbarhet. Exempel på sådana är kommande tillgänglighetsdirektiv 2025, webbtillgänglighetsdirektivet, Totalkonversation och vanlig telefoni. På denna föreläsning går vi igenom dessa. Tillgänglig telefoni kan appliceras som en tillägg till befintliga telefonisystem och på sätt uppfylla både dagens och kommande lagkrav utan ändringar i egen teknik eller arbetssätt. De vanligaste typerna av apparna för kommunikation talar idag inte med varandra. Genom att följa standarder, direktiv och policys kan vi få en infrastruktur som funkar överallt och för alla. En slags teknisk Lingua franca.
Språk

Svenska

Ämne

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg Föreläsare

VD
Lidol AB

Fredrik är VD och affärsutvecklare på Lidol. Fredrik har lång erfarenhet av tillgänglig kommunikation och hur den kan implementeras i olika verksamheter. Andra kompetensområden är Systematisk välfärdsinnovation