Header image for Vitalis 2021

INERAs 1177-nyheter gällande Journalen 2021 Passed

Tuesday May 18, 2021 14:55 - 15:10 4. Live (English)

Lecturer: Anton Mottaghi

Track: Journalen 2021 - Viktig så in i Norden

Inera avrundar Journalen 2021 - Viktig så in i Norden, med 1177-nyheter


Language

Svenska

Topic

Invånare/Patientbehov

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Lecturers

Anton Mottaghi Lecturer

INERA