Huvudbild för Vitalis 2021

INERAs 1177-nyheter gällande Journalen 2021 Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 14:55 - 15:10 4. Live (English)

Föreläsare: Anton Mottaghi

Spår: Journalen 2021 - Viktig så in i Norden

Inera avrundar Journalen 2021 - Viktig så in i Norden, med 1177-nyheter


Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Föreläsare

Anton Mottaghi Föreläsare

INERA