Header image for Vitalis 2021
Profile image for 1177 Vårdguiden i pandemin

1177 Vårdguiden i pandemin

Lecturers: Andreas Leifsson, Sofie Zetterström

Track: Covid19

Användningen av alla tjänster och kanaler inom 1177 Vårdguiden har ökat explosionsartat under pandemin. Belastningen på 1177 på telefon har tidvis varit enorm, då flera hundra tusen personer försökt komma fram till sjukvårdsrådgivningen varje dag. Många miljoner människor har varje månad besökt 1177.se för att få aktuell information, hitta rätt vårdkontakter, logga in för att beställa covid-19 test och få sitt provsvar, läsa sin journal, boka tid och kommunicera digitalt. Användningen har utvecklats på olika sätt i olika målgrupper och allmänhetens inställning till tjänsterna har utvecklats. Föreläsningen innehåller en illustration av 1177 Vårdguiden under den händelserika perioden och en analys av användarnas beteenden och uppfattningar, som kan bidra till lärdomar som grund för fortsatt utveckling av konceptet 1177 Vårdguiden.

Language

Svenska

Topic

Healthcare Services

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Follow-up/Report of current status,

Lecturers

Profile image for Andreas Leifsson

Andreas Leifsson Lecturer

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera

Profile image for Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Lecturer

Vice VD och avdelningschef
Inera AB