Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Mellan Pod och Patient - hur ändras arbetet när vården blir digital?

Mellan Pod och Patient - hur ändras arbetet när vården blir digital?

Föreläsare: Gudbjörg Erlingsdóttir

Spår: Framtidens omsorg och vård

I det här seminariet presenteras preliminära forskningsresultat av en studie som utförs av Lunds universitet där man undersöker hur införandet av digital teknik och användandet av digitala IT-lösningar inom vården påverkar arbetet, personalen och arbetsmiljön. Hur påverkar egentligen nya, digitala arbetssätt arbetsmiljön jämförd med traditionell vård? Studien tittar också på kostnadseffektiviteten mellan sedvanligt arbetssätt och digitalt, asynkront arbetssätt. Vilka effekter har det för budgeten men också på ett större samhällsperspektiv?

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Föreläsare

Profilbild för Gudbjörg Erlingsdóttir

Gudbjörg Erlingsdóttir Föreläsare

Universitetslektor, docent
Lunds universitet

Universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet. Gudbjörg Erlingsdottir är koordinator för en samverkansplattform om e-hälsa, eHealth@LU, som finansieras av Lunds universitet.