Header image for Vitalis 2021
Profile image for Komma till tals – personcentrerad vård för barn med bildstöd som universell design.

Komma till tals – personcentrerad vård för barn med bildstöd som universell design.

Lecturer: Gunilla Thunberg

Track: Digital tillgänglighet

Personcentrerad vård för barn förutsätter en fungerande kommunikation vilket kan vara problematiskt på grund av ålder och språkliga förutsättningar. Principen om universell design säger att vi ska utforma samhället så det är tillgängligt för alla, även för de med funktionsnedsättning. Under denna presentation får du höra hur personcentrerad vård i barnsjukvård kan stöttas genom att använda universellt utformad kommunikation med bildstöd. Du får också se hur vi tillämpat dessa tankar i arbetet med att utveckla en app för symtomhantering.Language

Svenska

Topic

Digital Assistive Technology

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Welfare development,, Patient centration, Innovation/research, Apps

Lecturers

Profile image for Gunilla Thunberg

Gunilla Thunberg Lecturer

Docent
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I dagens Sverige ökar kommunikationsklyftan. Alla har ändå rätt till kommunikation. Gunilla är logoped och forskare och även förälder till en ung man med funktionsnedsättning. Gunilla har lett och medverkat i flera projekt som varit inriktade på att överbrygga kommunikationssvårigheter i vårdsituationen – både genom hög- och lågteknologi och framförallt genom att använda bildstöd