Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Innovativ integration i Öppen testmiljö

Innovativ integration i Öppen testmiljö

Föreläsare: Björn Pettersson

Spår: Teknik

Vid utveckling och införande av integrationer mellan vårdsystem är ofta många intressenter inblandade, som leverantörer, vårdgivare och nationella aktörer. Trots att integrationer är komplexa finns det en benägenhet av att skjuta upp integrationstestning till sent i projekten, med kvalitetsproblem och förseningar som följd.


Öppen testmiljö har etablerats för att ge sådana intressenter en gemensam plattform som möjliggör tidig integrationstestning. Genom detta har även möjligheterna till innovation och samarbete i utvecklingsarbetet förbättrats.


Föreläsningen tar bland annat upp erfarenheter från pilotprojektet för laboratoriemedicin där en nationell e-tjänst utvecklades parallellt med anpassning av journalsystemets anslutning.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Björn Pettersson

Björn Pettersson Föreläsare

Nordic Medtest

Björn Pettersson är testledare på Nordic Medtest och tjänsteansvarig för Öppen testmiljö