Huvudbild för Vitalis 2021

Digital tillgänglighet - Inera

Föreläsare: Kristina Stener, Pia Jonsson

En föreläsning om digital tillgänglighet och hur vi har tagit oss an det arbetet i hela organisationen. Hur kan man fördjupa förståelsen om varför det är viktigt med digital tillgänglighet?  Hur har vi gjort vid utveckling och test och vad behöver vi lära oss om upphandling? Hur skapar vi lärande och erfarenhetsutbyten kring tillgänglighet? Var början man och hur kommer man till att kunna arbeta proaktivt? En förändringsresa…

Språk

Svenska

Ämne

Införande

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Användbarhet

Föreläsare

Kristina Stener Föreläsare

Samordnare digital tillgänglighet
Inera AB

Pia Jonsson Föreläsare