Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Bemötande vid digifysiska vårdkontakter

Bemötande vid digifysiska vårdkontakter

Föreläsare: Evamaria Nerell

Spår: Nära vård

Vintern 2020/2021 genomförde Socialstyrelsen en intervjustudie med regioner och privata vårdföretag om behöv av stöd kring bemötande vid digifysiska vårdkontakter. Olika professioner intervjuades för att få en bred bild av behoven av stöd och verktyg. Här presenteras resultatet av den studien.

Språk

Svenska

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet, Etik

Föreläsare

Profilbild för Evamaria Nerell

Evamaria Nerell Föreläsare

Utredare
Socialstyrelsen

Utredare på Socialstyrelsen med inriktning på implementering och utredning kring e-hälsa och välfärdsteknik, digitalisering och AI i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Ansvarar för utbildningar och stöd inom området e-hälsa.