Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Från telefonsluss till flygledartorn – så ska Region Jönköpings digitalt först-strategi inom primärvården orkestreras

Från telefonsluss till flygledartorn – så ska Region Jönköpings digitalt först-strategi inom primärvården orkestreras Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 16:05 - 16:30 1. Live

Föreläsare: Johan Carlsson, Mats Osbeck

Spår: Införande


Som del av Region Jönköpings övergripande strategi för de kommande tio åren, där en enklare vardag för vårdpersonal och vårdsökande med hjälp av ett anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering står i fokus, läggs nu de första byggstenarna till regionens vision för framtidens primärvård. I denna föreläsning berättar Johan Carlsson, utvecklingschef på Vårdcentralerna Bra Liv och Mats Osbeck, utvecklingsledare och läkarstrateg inom staben Bra Liv, vad strategin konkret innebär för dem och hur man arbetar för att få med sig organisationen och medarbetarna, var man står idag och hur man ser på utvecklingen framåt när 90 % av inkomna ärenden hanteras digitalt.Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Föreläsare

Profilbild för Johan Carlsson

Johan Carlsson Föreläsare

Utvecklingschef
Vårdcentralerna Bra Liv Region Jönköpings län

Har de senaste 34 åren haft förmånen att få jobba i primärvården som distriktssköterska, verksamhetschef och de senaste sju åren som utvecklingschef för Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings läns egna vårdcentraler.

Profilbild för Mats Osbeck

Mats Osbeck Föreläsare

Utvecklingsledar & Läkarstrateg
Vårdcentralerna Bra Liv, Staben, Region Jönköping

Allmänspecialist, tidigare även verksamhetschef och akutläkare och ännu tidigare reklamföretagare. Brinner för utvecklingen av primärvården i Region Jönköping.