Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Inkluderande design och digital tillgänglighet - E-hälsomyndighetens approach

Inkluderande design och digital tillgänglighet - E-hälsomyndighetens approach

Föreläsare: David Jakobsson, Maria Ström

Spår: Digital tillgänglighet

Vi vill lyfta hur viktigt detta område blir i spåret av den ökande digitaliseringen – de hinder och utmaningar som digitaliseringen kan skapa för människor och hur vi med hjälp av behovsdriven utveckling kan uppnå en mer inkluderande och användarvänlig upplevelse av E-hälsomyndighetens tjänster.

Vi berättar därför om vad inkluderande design och digital tillgänglighet är och hur och varför det genomsyrar våra arbetsprocesser på E-hälsomyndigheten.

Detta blir ett sätt för oss att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter så att även du och din organisation kan använda det.

Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

Föreläsare

Profilbild för David Jakobsson

David Jakobsson Föreläsare

UX-specialist
E-hälsomyndigheten

I rollen som tillgänglighetsspecialist på E-hälsomyndigheten arbetar David Jakobsson med digital tillgänglighet och inkluderande design. Utifrån målet att myndighetens digitala tjänster ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga, stödjer han myndigheten med insatser på olika nivåer - allt från att granska tillgänglighet i våra digitala tjänster till att stötta projekt och förvaltningar.

Profilbild för Maria Ström

Maria Ström Föreläsare

Produktansvarig
E-hälsomyndigheten

Maria Ström arbetar som produktansvarig för Läkemedelskollen på E-hälsomyndigheten. Hon är i grunden interaktionsdesigner och har specialiserat sig på digital tillgänglighet även kallat Universell utformning. Principen handlar om att från början i ett projekt skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt. Målet är att digitala utvecklingen alltid ska utgå ifrån användarbehov.