Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Bra Liv nära – 5 år av digital primärvård i offentlig regi

Bra Liv nära – 5 år av digital primärvård i offentlig regi

Föreläsare: Ulf Österstad

Spår: Nära vård

När Ulf Österstad startade upp Bra Liv nära 2015 som en av de första (om inte den första) offentligt finansierade digitala primärvårdsmottagning i Europa, var det många i Vårdsverige som i grunden ifrågasatte konceptet om digital vård. Men påhejade av patienter och medarbetare stod ledningen fast vid sin vision och i december 2020 firade Bra Liv nära sitt 5-årsjubileum.


I denna föreläsning tar Ulf Österstad, distriktsläkare och verksamhetschef, med oss på Bra Liv näras inspirerande resa från en digital mottagning med drop-in och videobesök till en verksamhet som idag hanterar en stor mängd digitala och automatiserade interaktioner och som utgör navet i region Jönköpings digitalt först-strategi för primärvården. Genom unik tillgång till historiska data visar Ulf på utfallet av digital vård över tid samt redogör för de effekter som covid-19-pandemin medfört. Han beskriver även hur Bra Liv nära, mycket på grund av en väl etablerad ja-kultur och ett modigt ledarskap, stod redo att stötta regionen i hanteringen av covid-19-pandemin, med allt från digitala rondningar till covid-tester och vaccination.


Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Ulf Österstad

Ulf Österstad Föreläsare

Verksamhetschef
Vårdcentralerna Bra Liv

Distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv nära, Region Jönköpings län. Legitimerad läkare sedan 2007. Tidigare ledamot i SYLF och v. ordförande i SFAM. Ulf är en av drivkrafterna bakom den digitala enheten Bra Liv nära, som vid lanseringen 2016 var den första offentliga aktören inom primärvård i Norden som erbjöd digitala vårdbesök via en app.