Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för AI - tekniken, medicinen, juridiken och människan

AI - tekniken, medicinen, juridiken och människan

Återtagen

När det gäller tillämpning av artificiell intelligens råder det fortfarande stor okunskap kring vad tekniken faktiskt står idag. Det uttrycks farhågor gällande etiska och moraliska aspekter och en oro över att robotar kommer att ta över människors arbete inom en snar framtid. Därutöver finns det fortfarande många oklarheter kring juridiska aspekter. I den här panelen, ledd av Andreas Larsson, medgrundare till hälsoteknikföretaget Visiba Care, närmar vi oss ämnet från fyra olika perspektiv - det tekniska, det medicinska, det juridiska och det mänskliga. Hur säkerställer vi att tekniken inte ärver våra fördomar? Hur kan tekniken stötta vården i kontakten med patienter och bidra till en bättre hälsa? Hur kan juridiken utformas på ett sätt som värnar patientsäkerheten men samtidigt inte förhindra innovation. Och slutligen, vad behöver tekniken leverera för att vi människor ska våga lita på utfallet?

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Välfärdsutveckling, Personcentrering, Juridik, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik