Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digitalisering inom psykosvård med närstående i fokus

Digitalisering inom psykosvård med närstående i fokus

Föreläsare: Louise Gottlind, Paulina Jonasson

Spår: Digital psykologi

Paulina och Louise har erfarenheter från två separata digitala projekt inom psykosvården. I båda projekten gjordes behovsanalyser med patienter, närstående och vårdpersonal. Arbetet väckte många insikter kring vilket potential digitalisering har specifikt mot den här patientgruppen. Något som tydligast framkom var hur utsatta de närstående är. Hur kan digitalisering stödja och hjälpa bygga broar för de närstående inom psykosvården?   

Språk

Svenska

Ämne

Psykisk ohälsa

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Louise Gottlind

Louise Gottlind Föreläsare

Verksamhetsstrateg inom digitalisering
Prehab.nu

Legitimerad fysioterapeut med masterexamen i Idrottsvetenskap. Masteruppsats om patienters upplevelser av digital fysioterapi. Har arbetat med digital vård och fysioterapi sedan 2014. Verksamhetskonsult på Bouvet. Arbetar i ett projekt där flera regioner i samverkan tar fram ett digitalt stöd för patienter med psykos.

Profilbild för Paulina Jonasson

Paulina Jonasson Föreläsare

VD
Careful Apps

VD, grundare och delägare i Careful apps, en ISO 13485-certifierad digitalbyrå specialiserad inom life science. Utvecklar appar och hemsidor för vård- och hälsa. Konsulterar medicintekniska apputvecklare i CE-märkning. Legitimerad sjuksköterska. Driver för tillfället digitala projekt inom ögonsjukvård, mödravård och schizofrenivård.