Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Automatisering och digitalisering i vård och omsorgsförvaltningen Västerås stad, så jobbar vi!

Automatisering och digitalisering i vård och omsorgsförvaltningen Västerås stad, så jobbar vi!

Föreläsare: Helena Nilsson

Praktiskt exempel på hur vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad arbetar systematiskt med automatisering och digitalisering. Redovisning av hur vi gått till väga samt vilka effekter och nyttor vi uppnått så här långt samt hur vi arbetar med verksamhetsutvecklingen som en ordinarie del i det systematiska förändringsarbetet.

Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun

Föreläsare

Profilbild för Helena Nilsson

Helena Nilsson Föreläsare

Enhetschef
Västerås stad

Legitimerad sjuksköterska som brinner för att få ändamålsenliga IT-stöd till nytta för personal och invånare. Magisterexamen i hälsoinformatik och certifierad verksamhetsarkitekt. Har erfarenhet av kliniskt arbete (>15 år) samt i gränslandet mellan verksamhet och teknik i landsting, landstingsgemensamt, It-leverantör, myndighet och kommun. nuvarande roll som enhetschef i Västerås stad på vård- och omsorgsförvaltningen och ansvara för all systemförvaltning, trygghetsskapande teknik och en innovationstestbädd.