Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Uppdatering 24305 projektet

Uppdatering 24305 projektet

Föreläsare: Helen Broberg

Spår: Informatik/semantik/standards

Uppdatering 24305 projektet

ISO TR24305 Health informatics - Guidelines for implementation of HL7/FHIR based on ISO 13940 and ISO 13606 syftar till att harmonisera ISO 13606, ISO 13940 (Contsys) och HL7 FHIR. Arbete pågår med att:

1. identifiera mappningsregler för att kunna uppnå spårbarhet mellan FHIR resurser och relevanta begrepp i Contsys,

2. utveckla FHIR resurser för harmonisering mellan de kliniska referensinformationsstrukturerna i 13606-3 som grundas på begrepp i Contsys,  

3. utveckla mappning mellan referensmodellen i 13606-1 och HL7 FHIR resurser, i båda riktningarna.


I detta föredrag presenteras status på arbetet, ett antal konkreta resultat och aktuella frågeställningar.

Föreläsare: Helen Broberg

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande

Nyckelord

Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Informationssäkerhet, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Helen Broberg

Helen Broberg FöreläsareUtställare

Informatikarkitekt
Svensk Förening för medicinsk informatik

Informatikarkitekt, Region Skåne