Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digitala Vårdmöten i Gävleborg- uppdatering

Digitala Vårdmöten i Gävleborg- uppdatering

Föreläsare: Simon Nilsson

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Uppdatering av hur förarbetet har gått inför vård breddinförande av en triagemotor och sömlös plattform för dialog mellan alla proffesioner i Gävleborg. Inleder med en kort recap över vad vi sysslar med för att sedan gå över till nulägesrapport och vad som ligger i utvecklingsspåret på kort och lång sikt.

Driftstart oktober -21!
Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Välfärdsutveckling, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar

Föreläsare

Profilbild för Simon Nilsson

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef
Region Gävleborg

Specialistläkare i grunden men sedan drygt 3 år tillbaka med uppdraget att leda de mer komplexa och verksamhetsövergripande utvecklingsarbeten Hälso- och sjukvården i Gävleborg behöver genomföra. Fokus nu på vår omfattande driftstart av en plattform för digitala vårdmötenför all vår öppenvård.