Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Varför uteblir patienten?

Varför uteblir patienten?

Föreläsare: Ingmar Veinberg

Spår: Framtidens omsorg och vård

Sent avbokade och uteblivna besök är ett problem för vården. Vårdpersonal sitter overksamma, operationssalar är tomma och tider som kunde gå till andra patienter är otillsatta. Kostnaden för samhället är flera miljarder årligen. Flera utredningar och avhandlingar i ämnet ger en fingervisning på vilka som är orsakerna och hur man hanterat problemet hittills. Seminariet tar upp fynden från dessa utredningar och sammanställer de på ett överskådligt sätt. 

Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Information/myndighet

Föreläsare

Profilbild för Ingmar Veinberg

Ingmar Veinberg Föreläsare

CodeZyme

Läkare med mångårig erfarenhet av slutenvård och öppenvård. Jobbar deltid kliniskt inom primärvården och deltid som Chief Medical Officer på CodeZyme.