Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Är en Nordisk datasjö nyckeln till frihet?

Är en Nordisk datasjö nyckeln till frihet? Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 14:05 - 14:20 1. Live

Moderator: Magnus Lejelöv
Paneldeltagare: Anders Tunold-Hansen, Mathias Ekman

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

I samverkan mellan ett antal olika aktörer jobbar Nordic Interoperability Platform för att skapa en möjlighet att transportera data mellan sjukhus runt om i Norden samt att skapa en reservoar av detta för att kunna använda data till forskning, uppföljning och förbättring. I denna föreläsning förklarar och problematiserar Mathias och Anders kring ämnet med lösningen i fokus.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning

Föreläsare

Profilbild för Magnus Lejelöv

Magnus Lejelöv Moderator

Sakkunnig policy
Lif

Arbetar med och brinner för digitalisering och regional samverkan. Arbetar för läkemedelsbranschen på Lif och tror att vi med goda samtal, konkreta handslag och en verklig vilja att samverka kan förändra svensk hälso- och sjukvård till det ännu bättre.

Anders Tunold-Hansen Paneldeltagare

N!P

Profilbild för Mathias Ekman

Mathias Ekman Paneldeltagare

Director Health and Life Science
Microsoft

Microsoft