Header image for Vitalis 2021
Profile image for Singeldokumentation av uppmärksamhetsinformation

Singeldokumentation av uppmärksamhetsinformation

Lecturer: Rikard Lövström

Track: Informatik/semantik/standards

Uppmärksamhetsinformation har beskrivits i våra journalsystem sedan åtminstone 1977 men först 2009 angavs en nationell modell för digital hantering. Sedan 2015 har Socialstyrelsen publicerat en specifikation av vilken information som uppmärksamhetsinformation skulle kunna innefatta. Dokumentationen har ofta blivit en dubbeldokumentation i våra journalsystem och Socialstyrelsen har nu justerat modeller och angivit regelverk för att informationen ska kunna anges en enda gång av användaren och sedan återanvändas många gånger, så kallad singeldokumentation. En användning av informationen är till exempel att spegla upp informationen i den grafiska symbol som används i Nationella patientöversikten, NPÖ. Vid presentationen kommer modeller och regelverk presenteras med exempel på innehåll i informationsspecifikationen för uppmärksamhetsinformation.

Language

Svenska

Topic

Patient safety

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Documentation,, Patient safety

Lecturers