Header image for Vitalis 2021
Profile image for Medicinskt ledningsansvar

Medicinskt ledningsansvar

Lecturer: Ulf H. Fröberg

Track: Regelverk/juridik

I hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns bestämmelser om det medicinska ledningsansvaret. Något som funnits där sedan införandet av 1901 års lasarettsstadga. Lagändringar över åren till trots har lagstiftaren låtit detta unika ledningsansvar kvarstå i princip orörts. I detta chefsansvar ingår ett ansvar för att underställd personal – alla kategorier – fullgör sina medicinska uppgifter i varje enskilt patientfall inom sakkunnigt och omsorgsfullt inom vetenskap och beprövad erfarenhet. Föreläsningen redovisar vem som har detta ledningsansvar och vad det innehåller. Viktigt att veta är att i fullgörandet av det medicinska ledningsansvaret är innehavaren inte underställd vare sig arbetsgivaren eller denne i egenskapen av vårdgivare. Innehavaren är personligt underställd IVO.


Language

Svenska

Topic

Health services

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Law, Judicial procedures

Lecturers

Ulf H. Fröberg Lecturer

VD/Chefsjurist
Institutet för Medicinsk Rätt

Ulf H. Fröberg är grundare av Institutet för Medicinsk Rätt AB. Han är tillika chefsjurist och ledande expert inom medicinsk rätt med mer än 40 års erfarenhet inom området. Tidigare landstingsjurist och sjukvårdsstyrelsens sekreterare i Skaraborgs läns landsting. Föreläst för tiotusentals ledningsansvariga och yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och tandvård. Författat mer är 100-talet böcker och skrifter om medicinsk rätt.