Header image for Vitalis 2021
Profile image for Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - Egenmonitorering

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - Egenmonitorering

Lecturer: Christer Rosenberg

Track: Egenmonitorering

Digitala vårdtjänsters införande diskuteras överallt i hälso- och sjukvårdssystemet.De digitala satsningar som främst görs i landet berör främst s.k. videobesök, onlinekonsultationer, chatt och triagering vid nybesök. Samtidigt pågår ett stort arbete med det nationella kunskapsstödet med införande av standardiserade vårdförlopp, numera kallade personcentrerade vårdförlopp, för basal utredning av t.ex. hjärtsvikt. Den stora utmaningen för vården, är införande av digitala vertyg och arbetssätt för kontinuerlig uppföljning av svårt kroniskt sjuka. Vi vet att det kraftigt förbättrar livskvaliteten hos dessa individer, förbättrar arbetsmiljön för medarbetare och gör vården avsevärt mer kostnadseffektiv. Denna föreläsning bidrar till att förenkla och öka förståelsen för införande, det vardagliga användandet och uppföljning av digitala verktyg för individer med en eller flera kroniska sjukdomar.Language

Svenska

Topic

Remote Health Care

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Patient safety, Usability

Lecturers