Huvudbild för Vitalis 2021

Hur säkerställer vi uppdaterad patientinformation mellan IT-system i vården

Föreläsare: Fredrik Gustavsson, Leo Bergnehr

Spår: Teknik

Återtagen:

Vården är idag i stort behov av bättre integrationer mellan dess IT-system, framför allt när det gäller desktopintegration och att all patientinformation är uppdaterad i alla system.  

Både effektivitet och patientsäkerhet blir lidande när informationen mellan två system inte är enhetligt och uppdateras sinsemellan. Framför allt så skapar det en osäkerhet bland vårdpersonalen som medför extraarbete och frustration.  

Med en ökad digitalisering av vårdkedjan, en mer avancerad flora av IT-system, fler e-hälsotjänster och en introduktion av ’internet of things’ i vården, så ställs allt högre krav på att patientinformation måste utbytas och uppdateras korrekt mellan systemen, ofta i realtid.  

En enhetlig och leverantörsneutral standard för integration är nyckeln för att vårdpersonal ska kunna lita på att patientdatan är uppdaterad och korrekt.  

Tidigare integrationsstandarder har dock ansetts vara för komplexa eller leverantörsspecifika, vilket har resulterat i att desktopsynkronisering har lösts på olika sätt vid varje ny integration och skapat stora kostnader och ineffektivitet.  

De flesta svenska regioner står nu inför ett skifte av vårdinformationssystem, vilket öppnar upp för att förbättra vårdens IT-integrationer. Detta öppnar även upp för integrationsmöjligheter med bilddiagnostiken för att förenkla radiologins vardag. Framtidens radiologer och röntgensjuksköterskor behöver effektiv tillgång till patientinformation från vårdinformationssystemet. Med nya integrationsstandarder och smarta lösningar kan vi i dag signifikant förbättra användarupplevelsen genom att gifta ihop PACS och bildarkiv med vårdinformationssystemet och skapa en upplevelse av ”ett system” – utan tidskrävande uthopp och inlogg 

HL7 är den ledande organisationen för att bedriva standardisering av för integrationer i sjukvården och är för närvarande i färd med att godkänna den första versionen av en ny standard för att integrera patientinformation mellan applikationer i realtid, kallad FHIRcast 

FHIRcast ses som den nya globala standarden för att möjliggöra direkt informationsutbyte mellan IT-system i vården och har under flera år arbetats fram genom ett unikt internationellt samarbete mellan leverantörer av vårdsystem.  

 

Sectras CTO, Fredrik Gustavsson, och mjukvaruarkitekten Leo Bergnéhr har båda varit med från början av utformandet av FHIRcast och kommer under denna föreläsning berätta hur standarden arbetades fram, hur användningen av öppen källkod gör den helt leverantörsneutral, och hur den kan förbättra effektiviteten och användarvänligheten av IT-system i vården.  

Fredrik Gustavsson visar även under denna presentation på konkreta exempel som används redan i dag där bilddiagnostiken integrerats med vårdinformationsystemet, samt vilka möjligheter som kommer finnas i framtiden för att förbättra effektiviteten i det dagliga arbetet. 

 

Intresset för FHIRcast är idag mycket högt då den erbjuder nya och innovativa möjligheter för IT-leverantörer och vårdgivare att dela en given patientkontext mellan applikationer, datorer och devices. Flera konkreta exempel kommer att ges från bilddiagnostiken där synkronisering mellan bildgranskning, rapporteringssystem och vårdinformationssystemet ställer höga krav på realtidsuppdatering och användarvänlighet – ett högaktuellt ämne med tanke på det kommande skiftet av vårdinformationsystem.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Föreläsare

Fredrik Gustavsson Besökare

CTO
Sectra AB

Leo Bergnehr Besökare