Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för E-hälsostrategi en förutsättning för ett framgångsrikt e-hälsoarbete

E-hälsostrategi en förutsättning för ett framgångsrikt e-hälsoarbete

Föreläsare: Michael Ländin

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

SKR utsåg den 1 juni 2020 Kalmar kommun som en av de tio modellkommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. I Kalmars äldreomsorg finns i grunden en e-hälsostrategi som fokuserar på arbetssättet innan ny teknik introduceras. Michael Ländin beskriver här e-hälsostrategin som nyckeln i arbetet med digitalisering.
Den innehåller behovsanalys, omvärldsbevakning, prioriteringsanalys och nyttoutvärdering. Det har gett en mer digitaliserad äldreomsorg än någonsin tidigare. Medicinrobotar, digitala läkemedelsskåp, digitala signeringslistor, direktkontakt i sjukvårdens system, digitala trygghetslarm, digitala lås, all social dokumentation i mobilerna, nattkameror tillsyn hemtjänst, nattkameror boende, GPS-larm, japanska toaletter, digitala videobesök, digitala cyklar, Wi-Fi, fiber och iPads på alla boenden och i hemtjänsten.
Framgångarna för kommunen har även spridit sig ut i Europa och som projektet har, i konkurrens med 400 andra projekt, gått till final i "Innovation in Politics Awards" för just denna digitalisering med fokus på medicinrobotar.Språk

Svenska

Ämne

Äldreomsorg

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Kommun

Föreläsare

Profilbild för Michael Ländin

Michael Ländin Föreläsare

Ordförande Omsorgsnämnden
Kalmar kommun

Michael Ländin är Ordförande i Omsorgsnämnden i Kalmar kommun. Han har en bakgrund som IT-företagare och är även ersättare i Riksdagen.