Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Vitalis TV-studio

Vitalis TV-studio Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 14:20 1. Live

Föreläsare: Karin Båtelson, Thomas Lindén, Tina Crafoord

Seminarietyp

Livesändning

Föreläsare

Profilbild för Karin Båtelson

Karin Båtelson Föreläsare

Ordförande
Sjukhusläkarna

Förste vice ordförande i Läkarförbundet
Ordförande Sjukhusläkarna
Överläkare, Klinisk Neurofysiologi SU

Profilbild för Thomas Lindén

Thomas Lindén Föreläsare

Företagsledning/Kommunchef/Landstingsdirektör
Socialstyrelsen

Läkare/docent/gästprofessor
Chef för Socialstyrelsens avdelning för Kunskapsstyrning för Hälso- och Sjukvården.
Govenment Chief Medical Officer
Tidigare kliniskt verksam inom neurologi och psykiatri. Forskning kring problem med minne, tänkande och känsloliv, speciellt i relation till neurologisk sjukdom, och deras rehabilitering. Chef i sjukvården i 20 år, senast regionchefläkare i Halland. Tidigare ordförande i Läkarförbundets etikråd och official advisor till World Medical Association.

Profilbild för Tina Crafoord

Tina Crafoord Föreläsare

Ordförande Sveriges Läkarförbunds Chefsförening, förbundsstyrelseledamot Läkarförbundet
Läkarförbundet

Jag drivs av en stark övertygelse att vi måste förändra vårt ledarskap för att nå våra mål inom svensk hälso- och sjukvård!
Överläkare, chef, ledare, ordförande för Sveriges Läkarförbunds Chefsförening, förbundsstyrelseledamot Läkarförbundet, ordförande SLAS.