Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profile image for INSTÄLLT - Vem betalar för omställningen till hållbarhet?

INSTÄLLT - Vem betalar för omställningen till hållbarhet? Passed

Tuesday April 20, 2021 12:30 - 13:00 Globala scenen

Exhibitor: Lunds universitet

Lecturers: Emelie Lantz, Eric Brandstedt, Lena Halldenius

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kräver att såväl stater som lokalsamhällen över hela världen gör stora och genomgripande förändringar. För målen att bekämpa klimatförändringar och minska den globala ojämlikheten krävs en form av systemskifte som går långt bortom de indikatorer som är kopplade till målen. Enligt den slogan som Agenda 2030 har antagit gäller: ”leave no one behind”. Det finns alltså ett rättviseåtagande här. Ofta antar vi att arbete för hållbarhet och arbete för rättvisa och mänskliga rättigheter går hand i hand, men det kan vi inte ta för givet. Som vid alla stora omställningar finns en risk att kostnaderna för förändringen slår ojämnt och till störst del drabbar de som redan har det sämst. Vem har råd att leva klimatsmart? En viktig utmaning är att skilja legitima från illegitima protester mot omställning till hållbarhet och vara beredd till omfördelningar för att göra bördorna rättvist fördelade. Vid seminariet diskuteras rättviseaspekter på omställning till fossilfria bränslen och  en kontantlös ekonomi av forskare vid Lunds universitets Avdelning för mänskliga rättigheter och Forskarskolan Agenda 2030.

Organizer

Lunds universitet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Lecturers

Emelie Lantz Lecturer

Doktorand i mänskliga rättigheter, anknuten till Forskarskolan Agenda 2030.

Eric Brandstedt Lecturer

Lektor i mänskliga rättigheter

Lena Halldenius Visitor

Professor i mänskliga rättigheter