Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Att starta på nytt

Att starta på nytt Har passerat

Onsdag 21 april 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Utställare: Uppsala kommun

Moderator: Annika Strömberg
Paneldeltagare: Anisur Rahman, Ashraf Bagheri

Att tvingas lämna sitt land och sitt hem innebär för de flesta människor att livet förändras radikalt. Hur ser förutsättningarna ut för att skapa ett nytt liv och hem på en ny plats, i en ny kontext? Uppsala är en av cirka 70 städer i världen som erbjuder skydd åt författare och konstnärer som utsätts för förföljelse på grund av sitt yrkesutövande och för att de använt sin mänskliga rättighet att yttra sig fritt. 

Seminariet handlar om hur det är att starta på nytt i ett annat land, i en fristad. Vilka möjligheter finns för att etablera sig och fortsätta vara yrkesverksam? Vad kan underlätta livet under och efter fristadsperioden? Seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om hur det är leva i exil, skapa ett nytt hem och värna yttrandefriheten.

Ashraf Bagheri, förläggare, journalist och författare och Anisur Rahman, journalist, poet och projektledare Litterturcentrum Uppsala samtalar med Annika Strömberg, utvecklingsledare kulturförvaltningen Uppsala kommun samt styrelseledamot ICORN.

Arrangör(er)

Uppsala kommun

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska, Annat

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Annika Strömberg Moderator

Utvecklingsledare, fristadskoordinator Uppsala kommun samt vice ordförande ICORN

Anisur Rahman Paneldeltagare

Journalist, poet, projektledare Litterturcentrum Uppsala samt Uppsala kommuns fristadsförfattarstipendiat 2009-2011.

Ashraf Bagheri Paneldeltagare

Egen företagare

Journalist, författare, förläggare samt Uppsala kommuns fristadsförfattarstipendiat 2018-2020