Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Stadens språkliga landskap - med namnbruket i fokus

Stadens språkliga landskap - med namnbruket i fokus Har passerat

Onsdag 21 april 2021 14:30 - 15:00 Lilla scenen

Utställare: Uppsala kommun

Föreläsare: Annette Torensjö
Moderator: Helen Lind

Namnbruket i en dynamisk urban miljö präglas av mångfald och flerspråkighet. Ortnamnens roll är viktig för oss som vistas i stadens språkliga landskap, men vi är inte alltid medvetna om hur vi använder namnen. Vi blandar friskt de officiellt beslutade gatunamnen med inofficiella namn, som ibland kan jämföras med smeknamn. Vilken identitet skapar namnbruket, och vad signalerar detta? Vem och vad synliggörs genom namngivningen? Hur ser det ut där du bor? I en urban miljö kan vi skapa de språkliga landskap vi själva vill ha och för olika syften. Genom en medveten namngivning kan de som beslutar om namnen styra upplevelsen av staden och dess namn. Namngivaren kan också skapa delaktighet om namngivningen sker med en medvetenhet om namnens identitetsskapande funktion, valet av namn kan alltså ses som en form av ideologiskt ställningstagande.

Arrangör(er)

Uppsala kommun

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Annette Torensjö Föreläsare

Institutet för språk och folkminnen

Chef för avdelningen för arkiv och forskning, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

Helen Lind Moderator

Processledare för namngivningsnämnden, Uppsala kommun