Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för En stad för alla? Stadsutveckling för allas rätt till staden

En stad för alla? Stadsutveckling för allas rätt till staden Har passerat

Onsdag 21 april 2021 15:00 - 15:30 Lilla scenen

Föreläsare: , Emma Shepherdson, Jennie Björstad

Staden som den ser ut idag planeras, byggs och förvaltas ur ett normativt perspektiv som utesluter vissa grupper, oftast grupper och individer vilkas rättigheter redan är utsatta. Staden samlar många olika personer som leker, lever, bor, växer, arbetar och umgås. Invånarna har olika levnadsvanor, behov och använder staden på olika sätt – vilket ställer höga krav på ett brett utbud och variation. Ambitionerna är ofta att en stad ska vara till för och välkomna alla. Men vilka är "alla"? Vissa grupper exkluderas från stadens utbud. Ofta omnämns grupperna kvinnor, barn, äldre, personer med funktionsnedsättning eller med ”olika bakgrund” för vilka staden behöver göras mer tillgänglig, trygg och välkomnande.


För att främja allas rätt till användning av våra städer och uppnå mer jämlika stadsmiljöer, behöver vi som arbetar med stadsutveckling inkludera en mångfald av röster i diskussionen om staden.  Frågor som lyfter rättigheter av svårnådda grupper och de som utesluts från staden måste prioriteras.  Ambitioner, principer och mål för jämlik användning av städer ska formuleras tillsammans med grupperna som komma att påverkas av utvecklingen. Genom invånardrivna processer och inkluderande planering kan vi bidra till att utveckla platser som är välkomnande för alla.  


I seminariet presenterar vi några exempel från spännande innovationsprojekt där metoder för medskapande och jämlika stadsutveckling utvecklas och tillämpas, såsom de Vinnovafinansierade projekten Rumslig jämlikhet (att skapa jämlika fysiska platser i Haninge kommun) och Parkliv (öka användandet av offentliga grönområden bland nya grupper genom medskapandeprocesser). Vi berättar också om erfarenheter från Pedalista-projektet kring cykling och kvinnor, där vi utvecklade verktyg för att inkludera icke-användare (Ryd, Linköpings kommun), samt erfarenheter från internationellt arbete som ”Planning Our Towns - A Toolkit for Inclusive Urban Development in Kenya”, utfört åt SKL International.


Vem är vi? Living Cities utvecklar innovativa lösningar för inkluderande och levande samhällen, i Sverige och internationellt. Genom att lyfta samspelet mellan den fysiska och den sociala stadsmiljön vill vi bidra till att utjämna skillnader i livsvillkor mellan grupper och områden i staden, motverka segregation och skapa levande stadsmiljöer.

Arrangör(er)

Living Cities

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Förtroendevalda

Språk

Svenska

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Föreläsare

Profilbild för Emma Shepherdson

Emma Shepherdson Föreläsare

Living Cities

Jennie Björstad Föreläsare

Living Cities