Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld Har passerat

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:00 Lilla scenen

Utställare: Bris

Föreläsare: Malin Rekke, Sara Liljegren

Sverige sägs ofta vara ett av de bästa länder för barn att växa upp i och har varit pionjärer i arbetet för att skydda barn från våld. Ändå osynliggörs barns behov och rättigheter när de flyr till skyddat boende, trots att barnkonventionen nu blivit lag. Vad händer när ett barn som upplevt våld får skydd och hur påverkar det barnets liv? I rapporten Min tur att berätta har Sveriges Stadsmissioner och Bris pratat med barn som upplevt våld och som vistats i ett eller flera skyddade boenden.

Den bild som framkommer i vår rapport är att barn som lever med våld i hemmet ofta upplever att de inte får möjlighet att göra sin röst hörd. Att barns egna stödbehov ofta hamnar i skuggan av de vuxnas problem eftersom barn ses som medföljande till mamman och att flera av barnets mänskliga rättigheter blir satta på paus. Det handlar om att inte få tillgång till stöd, information och delaktighet. Om att förlora tillgången till vänner, tillgången till skola och hälsovård, om att skiljas från ett älskat husdjur och annat som barnet tvingas lämna vid flykten. Detta är barn som lever med konsekvenser av våldet, med ständig rädsla, många frågor och stort ansvar, men som upplever att vuxna inte pratar med dem om våldet och hur det påverkar dem. Barnen upplever också en stor oro över en oförutsägbar framtid. Var ska vi bo? Hur ska vi klara oss?

Flera barn beskriver att de mår allt sämre när vistelsen på boendet avslutas och att behovet av hjälp då fortsätter att vara stort. Istället för en trygghet i nytt boende hamnar tyvärr många familjer istället i en härva av tillfälliga bostadslösningar. Bristen på bostäder, ekonomiskt våld med skulder som följd och praktiska svårigheter att få skyddad bostad leder för många till att man tvingas återvända till en våldsam partner och förälder.   

Bris och Sveriges Stadsmissioner ser att det är nödvändigt att stärka rättssäkerheten för alla barn som utsätts för våld i hemmet. Barnen behöver:

  • En starkare juridisk ställning som egen rättighetsbärare
  • Egna beslut och insatser baserade på individuella behov
  • Skydd OCH stöd måste garanteras
  • Skola & hälsovård måste tillgodoses
  • Kunskapen om barnets rättigheter måste höjas

Under ett miniseminarium på MR-dagarna vill Bris och Sveriges Stadsmissioner lyfta barnens egna röster (som så ofta saknas i debatten), våra reflektioner och aktuell forskning inom området. Dels för att se framåt vad som krävs för att säkerställa barns rättigheter, men också för att se vad vi tillsammans som yrkesverksamma kan göra redan idag för att förbättra situationen för dessa barn.


Rapporten Min tur att berätta ingår i "Barns rätt i skyddat boende" - ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Stadsmissioner och Bris. Projektet pågår mellan 2018-2021, genomförs i samarbete med forskare på Tema barn vid Linköpings Universitet och finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Arrangör(er)

Sveriges Stadsmissioner och Bris

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Microsoft Teams - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Profilbild för Malin Rekke

Malin Rekke Föreläsare

Bris

Psykolog, Bris

Profilbild för Sara Liljegren

Sara Liljegren Föreläsare

Sveriges Stadsmissioner

Projektledare, Sveriges Stadsmissioner