1+1=1 eller 3 eller Bygger vi vår digitalisering på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 09:00 - 10:00 1. Live

Föreläsare: Ann Söderström, Mats Bojestig
Moderator: Anette Falkenroth
Paneldeltagare: Emma Spak, Niklas Tiedje

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet

Seminarietyp

Livesändning

Föreläsare

Ann Söderström Föreläsare

Mats Bojestig Föreläsare

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län

Mats Bojestig är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och ordförande i styrgruppen för nationellt system för Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS). Han har medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt och lett flera lärande nätverk i regi av Qulturum (Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete) i kliniska förbättringar och utvecklingsarbeten kring nationella kvalitetsregister.

Anette Falkenroth Moderator

Director of Health care transformation
Knowit

35-årig erfarenhet från sjukvården, närmare 20 år i olika chefspositioner. Sveriges första medicinska informationsdirektör CMIO Sahlgrenska) 2014 och numer privat med uppdrag att stödja vårdens utveckling.

Emma Spak Paneldeltagare

Niklas Tiedje Paneldeltagare

Patientföreträdare

Spetspatient. Patientföreträdare i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska samt partiföreträdare i den nationella arbetsgruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar.