Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Från reaktivt till proaktivt - Modern teknik för vården att skapa mer hälsa och hållbarhet

Från reaktivt till proaktivt - Modern teknik för vården att skapa mer hälsa och hållbarhet Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:20 - 15:20 1. Live

Föreläsare: Ebba Carbonnier, Fredrik Koffner, Maja Fjaestad, Rickhard Broman
Moderator: Nasim Farrokhnia
Paneldeltagare: Jakob Tellgren, Martin Ingels, Niklas Tiedje

”Engelskans healthcare heter sjukvård på svenska – och traditionsenligt är vi i vården bäst på att behandla och laga när människor gått sönder. Modern, digital teknik vore ett viktigt (och idag naturligt) stöd för vården att evolutioneras till mera hälsofrämjande och förebyggande.

Distanslösningar kan tillgängliggöra vård bortanför fysiska gränser, och stötta individer i egenvård: i hantering av kroniska tillstånd, i livsstilsförändringar och psykisk ohälsa. All data som genereras kan både samlas in och analyseras mer strukturerat – för att fortsätta utveckla och förädla. På så vis kan vi också vinna mer skräddarsydda vårdplaner och smartare nyttjande av våra gemensamma resurser.”

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Livesändning

Föreläsare

Profilbild för Ebba Carbonnier

Ebba Carbonnier Föreläsare

Portföljansvarig Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
Swelife

Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga - prediktion och prevention.

Profilbild för Fredrik Koffner

Fredrik Koffner FöreläsareUtställare

CCO and Co-founder
Cuviva AB

Fredrik Koffner är medgrundare och kommersiell chef i Cuviva. Han är civ ek och jur kand, och har mångårig erfarenhet av ledande roller inom medtech och telekom. Fredrik har den fasta övertygelsen om att vi som samhälle - stat, regioner, kommuner, företag, organisationer och medborgare - måste ta ansvaret att bidra med sin del för att skapa en inkluderande digital infrastruktur för vård och omsorg av dem med störst behov - såsom multisjuka och sköra äldre. Digitaliseringen kan användas som ett medel för att såväl öka kvalitet som sänka totalkostnad, och det arbetet behöver börja just där behoven är som störst.

Profilbild för Maja Fjaestad

Maja Fjaestad Föreläsare

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Socialdepartementet

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Ansvarsområde
• Socialtjänstpolitik
• Funktionshinderspolitik
• Hälso- och sjukvård
• Folkhälsa
• Äldrefrågor
• E-hälsa
• Forskningssamordning inom hälso- och sjukvård

Profilbild för Rickhard Broman

Rickhard Broman Föreläsare

Head of Sales Public Sector South
Telia Sverige AB

I över tjugo har han år utmanat IT- och telekombranschen. Idag arbetar han på Telia med att utveckla den offentliga sektorn i Sverige och tillsammans med sina kunder ta tillvara den digitala evolutionens fulla potential. Med kommunikation och digitalisering går det att skapa tydliga nyttoeffekter och en effektivare verksamhet för både individen och samhället i stort. ”Alla organisationer tjänar på att anpassa verksamheten utifrån de nya förutsättningarna för att säkra sin plats i framtiden.”

Profilbild för Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia Moderator

eHälsoläkarföreningen samt KRY

Nasim Farrokhnia är överläkare (specialist i internmedicin) och forskare knuten till Karolinska Institutet (KI SÖS) - tidigare verksamhetschef på Södersjukhusets Vo Akut - numer forskningsdirektör och chefsläkare på Kry, samt ordförande i eHälsoläkarföreningen inom Sveriges Läkarförbund

Profilbild för Jakob Tellgren

Jakob Tellgren Paneldeltagare

Vice President and Head Nordic & Baltic Region
MSD

Leading a research based biapharma company in the Nordics and Baltics. Love the Stockholm archipelago. Listen to my Almedalsprat at:
www.almedalspratare.se

Profilbild för Martin Ingels

Martin Ingels Paneldeltagare

CEO
Aurora Innovation AB

Martins bakgrund präglas av arbete inom tidig affärsutveckling och innovation från flera branscher, bland andra hälso- och sjukvård, telecom, energi och riskkapital.

Innan Martin blev VD på Aurora Innovation var han på Karolinska Universitetssjukhusets Innovationsplats som ansvarig för näringslivssamverkan och innovationspartnerskap. Hans uppdrag var att öka värdet av den vård som ges till patienterna genom att skapa förutsättningar för samarbete med resursstarka företag, och därmed bidra till sjukhusets vårdutveckling.

Tidigare har Martin arbetat på Ericsson, som Program Director för Ericssons lansering av den första versionen av 3G systemet, samt tekniksäljansvarig på det japanska dotterbolaget.

Martin har tillsammans med några partners varit del av bildandet av Orange Sverige AB, som blev ett av de fyra bolag som tilldelades 3G licens i Sverige.

Martin är civilingenjör i teknisk fysik (Lund), och MBA i General Management (INSEAD, Frankrike).

Profilbild för Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Paneldeltagare

Patientföreträdare

Spetspatient. Patientföreträdare i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska samt partiföreträdare i den nationella arbetsgruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar.