Header image for Vitalis 2020
Profile image for Nära vård – taggtråd och rutschkana

Nära vård – taggtråd och rutschkana Passed

Tuesday August 25, 2020 13:00 - 14:00 1. Live

Lecturers: Emma Spak, Krister Björkegren, Lisbeth Löpare Johansson
Moderator: Lisbeth Löpare Johansson
Panelists: Hanna Svensson, Jeanette Andersson, Karin Båtelson, Olivia Wigzell, Sineva Ribeiro

Språk

Svenska

Subject

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Livesändning

Lecturers

Emma Spak Lecturer

Profile image for Krister Björkegren

Krister Björkegren Lecturer

Regiondirektör
Region Östergötland

Erfarenhet att driva större utvecklingsarbete och gedigen ledarskapserfarenhet. Har arbetat bla arbetat som sjukhuschef och utvecklingsdirektör. Medlem i beredningsgruppen för eHälsa 2025 och beredningsgruppen Inera.

Profile image for Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Lecturer

Samordnare Nära vård / Utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Sveriges kommuner och regioner

Lisbeth är samordnare för Nära vård på Sveriges kommuner och regioner. I sitt uppdrag stöttar hon kommunerna och regionerna i arbetet med omställningen till en personcentrerad, hälsofrämjande och närmare vård och omsorg. Hon är också expert i utredningen Samordnad utveckling för en god och nära vård.

Lisbeth har arbetat med utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården under större delen av sitt yrkesliv. För tillfället är hon tjänstledig från sitt arbete som Utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.Lisbeth är är leg sjuksköterska.

Profile image for Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Moderator

Samordnare Nära vård / Utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Sveriges kommuner och regioner

Lisbeth är samordnare för Nära vård på Sveriges kommuner och regioner. I sitt uppdrag stöttar hon kommunerna och regionerna i arbetet med omställningen till en personcentrerad, hälsofrämjande och närmare vård och omsorg. Hon är också expert i utredningen Samordnad utveckling för en god och nära vård.

Lisbeth har arbetat med utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården under större delen av sitt yrkesliv. För tillfället är hon tjänstledig från sitt arbete som Utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.Lisbeth är är leg sjuksköterska.

Profile image for Hanna Svensson

Hanna Svensson Panelist

Hanna Svensson är spetspatient och ingenjör. Hon har varit patient med flera olika kroniska sjukdomar i 30 år. Hon kombinerar sin profession som ingenjör med sina patienterfarenheter för att utveckla vården, både egenvården och hälso- och sjukvården. Som patient har hon fokus på effektiv och bra egenvård, men också hur man samarbetar med sjukvårdsproffesionerna för att på så sätt skapa nytta för både individ och organisation .

Profile image for Jeanette Andersson

Jeanette Andersson Panelist

Strateg Välfärdsutveckling
VästKom

Jeanette är Strateg för välfärdsutveckling på VästKom, som jobbar för de 49 kommunerna i Västra Götaland. Hennes uppdrag är att ta fram en gemensam Färdplan för nära vård i Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Jeanette har arbetat inom hälso- och sjukvården i stor del sitt yrkesliv och har erfarenhet från sjukhus och inom kommunal hälso- och sjukvård. De senaste 10 åren har hon ägnat sin tid med utvecklingsfrågor kring samverkan, Mobil Närvård och Bättre liv för sjuka äldre. Jeanette är är leg sjuksköterska.

Profile image for Karin Båtelson

Karin Båtelson Panelist

Ordförande
Sjukhusläkarna

Förste vice ordförande i Läkarförbundet
Ordförande Sjukhusläkarna
Överläkare, Klinisk Neurofysiologi SU

Profile image for Olivia Wigzell

Olivia Wigzell Panelist

Generaldirektör
Socialstyrelsen

Sedan 2015 generaldirektör på Socialstyrelsen, som bland annat arbetar med frågor om välfärdsteknik, digital vård, gemensam informationsstruktur. Tidigare departementsråd, ordförande för OECD Hälsokommitté och ledamot i WHO:s styrelse. Under året har myndigheten ansvarat för att stödja en koordinering av svensk intensivvård, stödja vård av patienter med covid-19 genom bland annat vägledning och kunskapsstöd, analysera och presentera statistik på området samt tillhandahållit kompletterande skyddsutrustning och nationella förstärkningsresurser i övrigt.

Profile image for Sineva Ribeiro

Sineva Ribeiro Panelist

Ordförande
Vårdförbundet

Specialist sjuksköterska förbundsordförande Vårdförbundet