Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Det nya normala –  under våren 2020 blev framtidens vård och omsorg tillgänglig redan idag – men sen då?

Det nya normala – under våren 2020 blev framtidens vård och omsorg tillgänglig redan idag – men sen då? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 14:00 1. Live

Föreläsare: Ina Caesar, Tina Crafoord
Moderator: Tobias Nilsson
Paneldeltagare: Daniel Olsson, Erika Hägg, Niklas Tiedje, Patrik Sundström, Thomas Lindén

Språk

Svenska

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Livesändning

Föreläsare

Profilbild för Ina Caesar

Ina Caesar Föreläsare

Samordnare för regeringsuppdraget kopplat till lärande under covid-19
IVO

Ina Caesar är samordnare för regeringsuppdraget kopplat till lärande vid covid-19 på IVO. Syftet med regeringsuppdraget är att att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott med hjälp av datadrivna analyser.
Ina är disputerad hjärnforskare och har arbetat som akademisk forskare i över tio år i såväl Sverige som i New York. Tidigare har hon arbetat som konsult, både på eget bolag och på PwC.

Profilbild för Tina Crafoord

Tina Crafoord Föreläsare

Ordförande Sveriges Läkarförbunds Chefsförening, förbundsstyrelseledamot Läkarförbundet
Läkarförbundet

Jag drivs av en stark övertygelse att vi måste förändra vårt ledarskap för att nå våra mål inom svensk hälso- och sjukvård!
Överläkare, chef, ledare, ordförande för Sveriges Läkarförbunds Chefsförening, förbundsstyrelseledamot Läkarförbundet, ordförande SLAS.

Profilbild för Tobias Nilsson

Tobias Nilsson Moderator

Bitr sjukhusdirektör
Sjukhusen i väster (Västra Götalandsregionen)

Tobias Nilsson arbetar som biträdande sjukhusdirektör för Sjukhusen i väster i Västra Götalandsregionen. Tidigare chefsstrateg i Västra Götalandsregionen med fokus på Omställningen av hälso- och sjukvården som ett enigt regionfullmäktige beslutat om. Hans drivkraft är att skapa värde för de vi är till för givet de tillgängliga resurserna. För att göra det behöver vi bl.a. bli bättre på att nyttja nya lösningar men även på att följa upp och sprida det som fungerar väl.

Tidigare har han jobbat som avdelningschef i Stockholms landsting, politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund på Socialdepartementet och före det som tjänsteman på Finansdepartementet. Disputerad vid Stockholms universitet i med en avhandling i nationalekonomi om politisk ekonomi.

Profilbild för Daniel Olsson

Daniel Olsson Paneldeltagare

CIO
Capio Norden

Profilbild för Erika Hägg

Erika Hägg Paneldeltagare

Förvaltningschef Vård- och omsorg
Partille kommun, Vård- och omsorg

Har arbetat sedan 2008 som förvaltningschef och tidigare andra chefsbefattningar inom Vård- och omsorg sedan 1998. Har en bakgrund som sjukgymnast och började min yrkesbana inom vården som vårdbiträde. Är stolt över arbeta inom välfärdssektorn.

Profilbild för Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Paneldeltagare

Patientföreträdare

Spetspatient. Patientföreträdare i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska samt partiföreträdare i den nationella arbetsgruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar.

Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Paneldeltagare

Programansvarig för e-hälsa
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är programansvarig för e-hälsa på SKR och har där det övergripande ansvaret för arbetet med digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Profilbild för Thomas Lindén

Thomas Lindén Paneldeltagare

Företagsledning/Kommunchef/Landstingsdirektör
Socialstyrelsen

Läkare/docent/gästprofessor
Chef för Socialstyrelsens avdelning för Kunskapsstyrning för Hälso- och Sjukvården.
Govenment Chief Medical Officer
Tidigare kliniskt verksam inom neurologi och psykiatri. Forskning kring problem med minne, tänkande och känsloliv, speciellt i relation till neurologisk sjukdom, och deras rehabilitering. Chef i sjukvården i 20 år, senast regionchefläkare i Halland. Tidigare ordförande i Läkarförbundets etikråd och official advisor till World Medical Association.