Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Ska platsen vi bor på ha rättigheter?

Ska platsen vi bor på ha rättigheter?

Onsdag 21 april 2021 10:00 - 10:30 Globala scenen

Utställare: Färnebo folkhögskola

Föreläsare: Carmen Blanco Valer, Mariam Kanyama, Marie Persson Njajta
Moderator: Viktor Eckert

Vad skulle hända om vi förhöll oss till jorden på ett annat sätt? Hur skulle vi behandla jorden som vi alla bor på om vi erkände naturen rättigheter? 

Årets tema för MR-dagarna handlar om boende. I vårt seminarium lyfter vi blicken och talar om jorden som vårt gemensamma hus, platsen där vi alla bor och som vi behöver värna och ge rättigheter för att överhuvudtaget kunna överleva.

Världen över inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp på den ohållbara utvecklingen och miljömordet som leder mänskligheten till en avgrund. Allt fler anser även att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, inte minst i Sverige. 

Idén om att naturen ska erkännas rättigheter har sin grund i urfolkskulturer där man ofta ser på jorden och dess invånare som en enda enhet. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna.

I detta folkbildande samtal tas internationella, nationella och lokala perspektiv på naturens rättigheter upp. 

Arrangör(er)

Färnebo folkhögskola

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Digitalt format

Livesändning

Föreläsare

Profilbild för Carmen Blanco Valer

Carmen Blanco Valer Föreläsare

Färnebo folkhögskola

Carmen är en flitig debattör, aktivist och folkbildare. Hon arbetar som lärare på freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola i Färnebo och är en stark röst i miljörörelsen och när det kommer till urfolksfrågor och global maktkritik.

Profilbild för Mariam Kanyama

Mariam Kanyama Föreläsare

Mariam Carlsson Kanyama, från Latinamerikagruppernas temagrupp Naturens rättigheter och Buen Vivir. Med en bakgrund i miljörätt har jag har bland annat ett flerårigt engagemang i frågor som rör juridiken kring naturens rättigheter. Vi i temagruppen tror på att arbeta för klimaträttvisa och ökad maktanalys inom klimat-miljörörelsen. Jag tar bland annat stöd i svart feminism och tankeskolan om dekolonialitet i det arbetet.

Profilbild för Marie Persson Njajta

Marie Persson Njajta Föreläsare

Sametingsledamot. Grundare av Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby. Försvarare av samiska marker, urfolksrättigheter, sanningskommission.

Profilbild för Viktor Eckert

Viktor Eckert ModeratorUtställare

Färnebo folkhögskola

Lärare på Färnebo folkhögskola. Arbetar med skolans nya kurs Rättviselinjen.