Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för MAT - en handelsvara eller rättighet? Urfolks rättigheter i Sápmi

MAT - en handelsvara eller rättighet? Urfolks rättigheter i Sápmi Har passerat

Tisdag 20 april 2021 16:00 - 16:30 Lilla scenen

Utställare: FIAN

Föreläsare: Slow Food Sápmi

Den vägledande domen Girjas mot staten visade rätt steg i riktningen mot att erkännas samernas rättigheter, men följdes av en våg av hatbrott. 

Hur ser rätten till lämplig mat ut för samerna idag och vad behövs för att deras rättigheter ska skyddas och främjas?

Rätten till mat och försörjning är skyddad av FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Både rätten till lämplig mat och rätten till försörjning är tätt sammanlänkade med människors tillgång till mark och naturresurser. FN har kritiserat Sverige för att diskriminera samerna just utifrån gapet mellan vad den svenska staten säger att den gör för samers rättigheter och vad den i praktiken gör. Sverige har inte anslutit sig till ILO-konventionen 169, men förbundit sig att följa FN:s urfolksdeklaration. Att erkänna samernas rättigheter är nödvändigt för att trygga den materiella grunden för de samiska näringarna, så att den samiska kulturen kan överleva.

I detta miniseminarium samtalar FIAN Sveriges kanslichef Hanna Dahlström med Slow Food Sápmis ordförande Anneli Jonsson.

Slow Food Sápmi och Slow Food International arbetar för samernas och övriga urfolks rättigheter. FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till lämplig mat och försörjning i värdighet.

Arrangör(er)

FIAN Sverige

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Slow Food Sápmi Föreläsare

Ellacarin Blind eller Anneli Jonsson från Slow Food Sápmis styrelse kommer att delta.