Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digital äldreomsorg 2023 - Så når du dit!

Digital äldreomsorg 2023 - Så når du dit! Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Föreläsare: Ann-Charlotte Klaren, Eva Sahlén

Jobbar du med utveckling av välfärdsteknik eller digitalisering inom äldreomsorgen?
Är du nyfiken på hur långt andra kommuner har kommit i automatisering av processer inom äldreomsorgen?

I det här seminariet berättar Eva Sahlén (samordnare) och Ann-Charlotte Klarén (projektledare) om det treåriga överenskommelsen som SKR och regeringen träffat om verksamhetsutveckling av äldreomsorgen med stöd av digitalisering. Du får även höra om de tio modellkommunerna som valts ut för att ingå i kompetenscentret och bidra till att samla, skapa och sprida information inom verksamhetsutveckling av äldreomsorgen. De här modellkommunerna har valts ut för att de kommit lite längre i att utveckla välfärdsteknik eller automatisering av processer inom äldreomsorgen.  

Dessutom kommer du att få höra om vilka stödfunktioner, metoder och verktyg som finns på SKR och som kan användas inom området. Det är exempelvis LIKA Socialtjänst (ett självvärderingsinstrument som ger nulägesstatus) eller verktyget KLASSA (som ger vägledning för vilken skyddsnivå man ska satsa på).

Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Ann-Charlotte Klaren

Ann-Charlotte Klaren Föreläsare

Projektledare Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Är nyfiken,intresserad av människor och teknik. Erfarenhet av verksamhetsutveckling med eller utan stöd av digitalteknik. Jag arbetar från maj 2020 på SKR som projektledare utifrån överenskommelsen Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Vem är jag? De flesta år har jag arbetat i Skara kommun. De senaste åren utlånad till Skaraborgs kommunalförbund och senare för VästKom som eSamordnare och under 2015 till maj 2020 så har jag särskilt arbetat med Framtidens Vårdinformationsmiljö tillsammans med kommunerna och Västra Götalandsregionen. Har varit medlem sedan starten av SKR.s Beställarnätverket upphandling Välfärdsteknik som nu heter Beställarnätverk och vägledning Framtidens samhälle.

Profilbild för Eva Sahlén

Eva Sahlén Föreläsare

Samordnare
SKR

Samordnar sedan januari 2020 Kompetenscentret för välfärdsteknik på SKR inom ramen för den treåriga överenskommelse som regeringen och SKR träffat om "Äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus". Har arbetat på SKR sedan maj 2019 med olika uppdrag med koppling till verksamhetsutveckling av socialtjänsten med stöd av digitalisering. Dessförinnan arbetade jag 15 år som förvaltningschef/socialdirektör i Västerås stad där verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering av den samlade socialtjänsten låg mig varmt om hjärtat.