Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Nuläge digitala lösningar för egenmonitorering

Nuläge digitala lösningar för egenmonitorering Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:30 i Visionens spår

Föreläsare: Carolina Jansson, Karina Tellinger McNeil

Egenmonitorering är en prioriterad e-tjänst som utvecklas och införs hos allt fler regioner och vårdgivare. Egenmonitorering innebär att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån. 

Utifrån nulägesanalys kommer seminariet ger aktuell bild över status i Sverige samt ta upp angelägna frågor som berör digitala tjänster för egenmonitorering.


Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Carolina Jansson

Carolina Jansson Föreläsare

Övrigt
SKR

Karina Tellinger McNeil Föreläsare

Övrigt
Sveriges kommuner och regioner

Samordnare för Vision e-hälsa 2025. Arbetet med e-hälsa i flera år bla e-recept och egenmonitorering med digitala produkter och tjänster. https://www.linkedin.com/in/karina-tellinger-mcneil/