Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Att designa en vårdform i ekosystemet för e-hälsa - erfarenheter av att utveckla hemmonitorering i Östergötland.

Att designa en vårdform i ekosystemet för e-hälsa - erfarenheter av att utveckla hemmonitorering i Östergötland. Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Föreläsare: Erik Reinicke, Sara Modig

Region Östergötland har som ambition att bedriva hemmonitorering för multisjuka äldre med kroniska sjukdomar. Målbilden är att vårdformen ska implementeras till att på sikt omfatta 5000-10000 patienter. För att göra detta har projektet "Ekosystem för e-Hälsa" skapats med stöd ifrån Vinnova. Föredraget tar sin utgångspunkt i behovet av hemmonitorering med målet en utvecklad hemmonitoreringsprocess. Med stöd av tjänstedesignprinciper har regionens medarbetare och patienter som en del av ekosystemet arbetat fram en hemmonitoreringsprocess. Föreläsarna kommer med stegen i tjänstedesign som grund berätta om praktiska lärdomar från arbetet runt hemmonitorering. Hur resultatet har använts i diskussioner runt upphandling, kravställan mot rutiner och riktlinjer och om hur vården bäst borde organisera sig runt vårdformen hemmonitorering. Upplevelser och insikter som kommer fram när implementeringsarbetet pågår samtidigt som processerna utvecklas, allt innan tekniken finns på plats.

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Erik Reinicke

Erik Reinicke Föreläsare

Region Östergötland

Erik Reinicke är sjuksköterska i grunden och har huvudsakligen arbetat som chef och ledare inom vårdverksamhet och IT. Nu leder Erik ”Ekosystem för e-Hälsa”, ett projekt inom Innovationsmotorerna. Projektets mål är att skapa ” En hälso- och sjukvård som med hjälp av modern teknologi skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar i många fall kan vårdas eller vårda sig själva i hemmet, med samma medicinska säkerhet som om de var på sjukhus.” Rent konkret handlar det om att implementera en vårdform med hemmonitorering för 5-10000 patienter i Region Östergötland.

Profilbild för Sara Modig

Sara Modig Föreläsare

Designstrateg
Usify AB

Sara Modig är designstrateg och har, tillsammans med sina kollegor på Usify AB och på uppdrag av Region Östergötland drivit tjänstedesignuppdraget i projektet "Ekosystem för e-Hälsa" i syfte att utforska behov och förutsättningar för ett införande av hemmonitorering hos regionens medarbetare och patienter.