111
100

DNA-testning kommer förmodligen att bli del av rutin när man föds i framtiden även i Sverige Passed

Tuesday August 25, 2020 13:00 - 13:30 Population based health - databasdriven folkhälsa på individes vilkor

Lecturer: Ebba Carbonnier

Hur ska Sverige förbereda sig på att DNA-testning och cell- och genterapi kommer att vara del av rutinsjukvården eller till och med del av rutinhälsan? . https://www.thetimes.co.uk/article/dna-testing-at-birth-will-be-available-for-everyone-wbmn0zjwz Vad kommer detta att innebära för hälsa, precisionshälsa och precisionsmedicin ur ett Frisk-Risk-Sjuk – perspektiv samt ur ett datahanteringsperspektiv?

Språk

Svenska

Subject

Teknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning

Lecturers

100

Ebba Carbonnier Lecturer

Portföljansvarig Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
Swelife

Utökar denna senare. Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga