Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Vad kostar det socialtjänsten att investera i digitala lösningar?

Vad kostar det socialtjänsten att investera i digitala lösningar? Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:00 - 14:30 Kommun - dokumentation

Föreläsare: Pani Hormatipour

Många kommuner står inför utmaningen med att välja och prioritera rätt i digitaliseringsarbetet. Vilka områden inom socialtjänsten behöver digitaliseras och vad kommer det att kosta? På uppdrag av SKR har PwC identifierat centrala investeringsområden och fått fram en samlad kostnadsbild för digitala lösningar. För kommunerna ger det en bild av vilka investeringar som är aktuella idag och i framtiden, vilket ger stöd till budgetarbetet. På en nationell nivå handlar det om att ge en rikstäckande bild över vilka investeringskostnader det krävs för att digitalisera socialtjänsten i Sverige samt vilka områden som kan vara aktuella att prioritera och gemensamt satsa på.


Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Nytta/effekt, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Pani Hormatipour

Pani Hormatipour Föreläsare

Sveriges Kommuner och Regioner

Pani Hormatipour arbetar på SKR med digitaliseringsfrågor inom socialtjänsten.