Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hololens4Patologi och Radiologi – Ett “mixed reality” verktyg för avancerad cancerdiagnos

Hololens4Patologi och Radiologi – Ett “mixed reality” verktyg för avancerad cancerdiagnos Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:00 - 13:30 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Carlos Fernandez Moro

Bakgrund: Digital patologi är ett snabbt växande område som beräknas förändra under de kommande åren på vilket sätt patologer kan undersöka (diagnostisera) och analysera histopatologiska bilder och samarbeta mellan olika specialiteter. I denna övergång, bör de digitala bilderna inte enbart övervägas som ett rent digitalt utbyte av de fysiska histologiglasen, utan snarare öppnar upp till ett helt nytt utbud av möjligheter för visualiseringar och analyser av bilder. ”Mixed reality” är en teknik som kombinerar människans sinnesintryck med datorgenererade element i realtid. Banbrytande utvecklingar pågår för närvarande, från medicinsk utbildning till och optimering av kirurgisk planering. Men än är dess tillämpning och potential i digital patologi fortfarande outforskat. Korrelationen av diagnostiska fynd mellan radiologi och patologi är mycket viktig både för evaluering av röntgenologiska diagnoser (feedback) och patologisk diagnossäkring. Ett effektivt verktyg för synkroniserad undersökning av patologis multipla bildmodaliteter och dess matchade röntgenologiska bilder är kliniskt mycket efterfrågat och saknas för dagen. Resultat: Under 2019–2020 vidareutvecklades Hololens4Patologi och Radiologi, PoC "förstärkt verklighet" applikation i en samverkan mellan Klinisk Patologi och Cytologi Karolinska Universitetssjukhuset, Sopra Steria och Microsoft. De höga mångsidighet och bildkvaliteten av den holografiska miljön medger en unik integrerad och synkroniserad visualisering av radiologis och patologis multipla bildmodaliteter såsom MRI sekvenser, CT faser, 3D organmodell, anatomiska skivor, standardhistologi och immunhistokemi/biomarkörer. Ett speciellt verktyg har också utvecklats för att kunna matcha radiologi- och patologibilder på ett enkelt och effektivt sätt så den kan smidigt integreras i de kliniska rutinerna. Slutsatser: Utveckling av avancerade digitala patologiverktyg och koppling mellan radiologi och patologi kommer att vara avgörande för att fortsätta öka den diagnostiska kvaliteten i cancerdiagnos, som blir alltmer komplex och sätter allt större krav drivna av förbättringar i kirurgiska tekniker och onkologiska behandlingar. För detta ändamål ser vi fram emot att bringa Hololens4Patologi och Radiologi nära till kliniska arbetsflöden för att kunna ge ett ökat värde för patienter och läkare samt möjliggöra ett nyttoskapande integrering mellan radiologi och patologi.

Språk

Svenska

Ämne

Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Carlos Fernandez Moro Föreläsare

Carlos Fernandez Moro. Patolog vid Karolinska Universitetslaboratoriet. Entusiast om innovationsprojekt med fokus på digital patologi, "mixed reality" och AI applikationer.