Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Testmiljö - nyckeln till framgångsrik utveckling och innovation

Testmiljö - nyckeln till framgångsrik utveckling och innovation Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 14:00 - 14:30 Teknik

Föreläsare: John Boderos

Inera har en öppen nationell testmiljö som kan användas av alla aktörer inom e-hälsa för att möjliggöra test av integration och användande av den nationella infrastrukturen såsom Nationell tjänsteplattform, HSA, Säkerhetstjänster samt tjänster som NPÖ och Journalen. Föreläsningen beskriver vad miljön innehåller, hur den kan användas samt hur man ansluter. Miljön skapar möjligheter till innovation, snabbare införande av nya tjänster samt ökad kostnadseffektivitet. Att kunna testa i tidiga utvecklingsfaser är nyckeln till framgångsrik produkt och tjänsteutveckling. Föreläsningen beskriver vägen framåt med avseende på utveckling av miljön och kommande funktionstillägg. Här ges också exempel på hur miljön används idag.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för John Boderos

John Boderos Föreläsare

Projektledare
Inera

John har erfarenhet av projektledning och test inom programvaruutveckling från många projekt inom e-hälsa. John arbetar aktivt med att driva utvecklingen av Nationella tjänsteplattformen och katalysera anslutningen av fler kunder att bli del av ekosystemet.